ZASADY ZGŁASZANIA PSÓW NA WYSTAWY
Aby zgłosić psa/sukę na wystawę psów rasowych powinniśmy przed terminem wystawy, który tzn. na co najmniej na 2-3 miesiące przed wystawą, pobrać druk zgłoszenia ze strony Związku Kynologicznego organizującego wystawę, wypełnić go zgodnie z danymi zgłaszanego psa zawartymi w rodowodzie psa. Należy następnie dokonać wpłaty za udział psa w wystawie na konto organizatora wystawy (przekaz bankowy). Jeżeli oddział organizujący wystawę tego wymaga, należy załączyć do zgłoszenia kserokopię dowodu wpłaty i rodowodu, (oryginał zachować i zabrać ze sobą jadąc na wystawę), Organizator wystawy zawsze podaje ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń, zgłoszenia po terminie wyznaczonym przez Organizatora mogą nie zostać przyjęte.

Zgłaszając psa do klasy championów lub użytkowej należy do zgłoszenia dołączyć kserokopię dyplomu lub certyfikatu użytkowości wydanego przez Przewodniczącego Głównej Komisji Kynologicznej PZŁ (psy ras myśliwskich).

Informacje o wysokości opłat i terminach przyjmowania zgłoszeń można uzyskać w każdym oddziale Związku Kynologicznego oraz na stronach Oddziałów organizujących wystawy.

W terminie ok. dwa tygodnie przed wystawą organizator przesyła zgłaszającym psa potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia psa na wystawę, zawierające szczegółowe informacje o miejscu wystawy. Jadąc na wystawę należy mieć obowiązkowo aktualne świadectwo szczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz, jeśli wymaga tego organizator wystawy aktualne świadectwo zdrowia psa, wystawione przez lekarza weterynarii.
Szczegółowe informacje odnośnie organizacji wystaw i udziału w nich określa Regulamin Wystaw Psów Rasowych

UWAGA !
Każdy zgłoszony pies/suka podlega opłacie, bez względu na to, czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie. Zgłoszenia wysłane faksem lub e-mailem wymagają potwierdzenia w Biurze Oddziału..

Klasy wystawowe

Pies/suka może być zgłoszony na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:
Klasa szczeniąt - dla psów/suk w wieku od 6 do 9 miesięcy,
Klasa młodzieży - dla psów/suk w wieku od 9 do 18 miesięcy,
Klasa pośrednia - dla psów/suk w wieku od 15 do 24 miesięcy,
Klasa otwarta - dla psów w wieku powyżej 15 miesięcy,
Klasa użytkowa - dla psów/suk w wieku powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości. Organizowana dla ras, od których wymagane są odpowiednie próby użytkowości (wg wykazu FCI).
Certyfikat użytkowości dla psów ras myśliwskich - posiadających dyplom, co najmniej III° z konkursów.
Klasa championów - dla psów/suk posiadających tytuł championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI.
Klasa weteranów - dla psów/suk, które ukończyły 8 lat.
Dla klasy otwartej, użytkowej i championów nie określa się górnej granicy wieku.
Na wystawach klubowych, na wniosek Klubu zatwierdzony przez Zarząd Główny, można tworzyć inne dodatkowe klasy (np. baby, juniorów itp.). Datą decydującą o wieku psa jest dzień PRZED wystawą. 

 Joanna i Tomasz Brygier

lutinka@gmail.com
tel. 604-542-627

tomasz-brygier@wp.pl
tel. 0 608-083-511

95-039 Sokolniki - Las, ul. Łódzka 5
© Theogonia Black. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Flat Face Studio.