Badania laboratoryjne
Bardzo pomocne w diagnostyce chorób są wyniki badań laboratoryjnych.
Pomagają postawieniu szybkiej i trafnej diagnozy oraz podniesieniu skuteczności leczenia.
Mogą one poinformować nas o zmianach toczących się w organizmie, o dysfunkcji narządów wewnętrznych oraz i stopniu ich zaawansowania.

Rodzaje materiału biologicznego pobieranego do badań laboratoryjnych:
krew żylna,
krew tętnicza,
osocze,
surowica,
mocz,
treść żołądka,
kał,
płyn mózgowo-rdzeniowy,
płyn z jam ciała.

KREW


Badanie hematologiczne ( w nawiasach [podane wartości dla zwierzęcia zdrowego w jednostkach tradycyjnych [g/dl] ):
- krwinki czerwone (erytrocyty, RBC) [ 5,5-8,0 ; 6,5-10,0 ] - ...
- hemoglobina (HBG) [ 12,0-18,0 ; 8,0-15,0 ] - ...
- hematokryt (HCT) [ 37,0-55,0 ; 24,0-45,0 ] - ...
- wskaźniki czerwonokrwinkowe:
- MCV [ 60,0-77,0 ; 39,0-55,0 ] - ...
- MCH [ 19,0-24,0 ; 13,0-17,0 ] - ...
- MCHC [ 32,0-36,0 ; 30,0-36,0 ] - ...
- odczyn Biernackiego (OB po 60 minutach) [ 1-6 ; 2-6 ] - ...
- krwinki białe (WBC) [ 9000-10000 ; 10000-15000 ] - ...
- leukogram:
- granulocyty obojętnochłonne:
- pałeczkowate [ 0-3 ; 0-3 ] - ...
- segmentowane [ 60-77 ; 35-75 ] - ...
- granulocyty kwasochłonne [ 2-10 ; 2-12 ] - ...
- granulocyty zasadochłonne [ 0 ; 0 ] - ...
- lymfocyty [ 12-30 ; 20-55 ] - ...
- monocyty [ 3-10 ; 1-4 ] - ...
- krwinki płytkowe [ 200-580 ; 100-400 ] - ...

Badanie biochemiczne ( podane wartości dla zwierzęcia zdrowego w jednostkach tradycyjnych [g/dl] ):
- aminotransferaza alaninowa (ALAT) [ 3-50 ; 20-107 ] - ...
- aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT) [ 1-37 ; 6-34 ] - ...
- amylaza (AMY) [ 388-1800 ; 433-1248 ] - ...
- białko całkowite [ 55-70 ; 60-80 ] - ...
- bilirubina [ 0,0-0,02 ; 0,0-0,04 ] - ...
- glukoza [ 70-120 ; 100-130 ] - ...
- kreatynina [ 1,0-1,7 ; 1,0-1,8 ] - ...
- mocznik [ 9-21 ; 12-33 ] - ...
- fosfataza zasadowa (ALP) [ 20-155 ; 23-105 ] - ...


MOCZ


dobowa ilość moczu [ 0,1 - 2,0 ; 0,04 - 0,25 ] - ...
barwa - słomkowa do żółtej.
przejrzystość - przejrzysty.
gęstość względna [ 1,016 - 1,045 ; 1,025 - 1,060 ]
odczyn - kwaśny [ pH <= 6 ]
białko - w moczu prawidłowym - brak białka
hemoglobina - w moczu prawidłowym - brak hemoglobiny
bilirubina - w moczu prawidłowym - brak bilirubiny
glukoza - w moczu prawidłowym - brak glukozy
związki ketonowe - śladowe ilości
indykan - [ 10-30 ; - ]
kreatynina i mocznik otrzymywane ze zbiórki dobowej
osad moczu (uorganizowane i nieuorganizowane składniki osadu)

KAŁ


dobowa masa
barwa
składniki (śluz, włóknik, krew)
badanie chemiczne

PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY


barwa i przejrzystość
gęstość względna
pleocytoza
skład chemiczny

Mikrobiologiczne materiału pochodzącego od zwierząt np: wymazy, posiew materiału pobranego podczas sekcji, antybiogram,

Parazytologiczne i mykologiczne zeskrobin ze skóry ssaków

Opracowane:
Na podstawie informacji uzyskanych: Porania Weterynaryjna Arka w Ozorkowie.


EKG


Elektrokardiografia - dodatkowe badanie wykonywane w przypadku podejrzenia schorzeń układu krążenia jest to graficzny zapis różnicy potencjałów na skórze zwierzęcia, wywołanych elektryczną czynnością serca. Zanim zostanie sporządzony elektrokardiogram lekarz przeprowadza szczegółowy wywiad z właścicielem zwierzęcia.

Nie ma informacji nieważnych, istotne są nie tylko: wiek, płeć, przebyte wcześniej choroby, ale również rasa psa z uwagi na rasowe skłonności do niektórych chorób. Nie bez znaczenia jest też masa ciała oraz rodzaj diety.


Zapis EKG dokonywany jest w pozycji siedzącej lub leżącej na mostku lub na prawym boku, w pomieszczeniu powinien panować spokój.

Choroby układu krążenia dzielą się na:
- wady wrodzone serca,
- wady nabyte serca,
- kardiomiopatie (utrata elementów kurczliwych mięśnia sercowego),
- choroby naczyń.

Niewydolność serca to zespół chorobowy występujący wówczas, gdy serce pracuje zbyt słabo, by sprostać zapotrzebowaniu metabolizmu organizmu. Schorzenia z tej grupy charakteryzują się wysoką śmiertelnością m.in. dlatego, że czworonóg trafia do lekarza na ogół za późno, gdy objawy choroby są już tak wyraźne, że może je zauważyć właściciel psa. Najczęściej obserwujemy objawy ze strony układu oddechowego. Trudno je zresztą odróżnić od zmian toczących się pierwotnie w układzie oddechowym (zapalenia płuc czy nowotwór tego organu). Pojawiający się kaszel czy duszność zazwyczaj kojarzone są automatycznie z dolegliwościami oddechowymi, dopiero wnikliwe badanie pozwala na postawienie właściwej diagnozy.


Badania diagnostyczneRTG


RTG to jedna z jedna z metod diagnostycznych (prześwietlenie promieniami X). Badanie to pozwala na ocenę zmian toczących się w tkankach miękkich jak i twardych organizmu. W przypadku zmian w obrębie tkanek twardych, tj kości, ułatwia diagnozowanie złamań, pęknięć, zwyrodnień i innych stanów patologicznych.

Zmiany w tkankach miękkich "mówią" nam o toczących zmianach nowotworowych, ropniach itp. Pozwala diagnozować stan narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej.
- klatki piersiowej ocenia sie sylwetkę serca oraz stan tkanki płucnej,
- jamy brzusznej ocenia się zgazowanie jelit, obecność ciał obcych, zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego,
- ułatwia też diagnozowanie schorzeń układu moczowo-płciowego (tj pęcherza moczowego oraz prostaty u samców i macicy u samic).

Przenikliwość promieni rentgenowskich pozwala nam "dotrzeć" do trudnodostępnych miejsc w organizmie zwierzęcia.


USG


W ultrasonografii (USG) wykorzystuje się aparat wysyłający fale ultradźwiękowe, co umożliwia obejrzenie wnętrza wielu narządów naszego ciała. Jest najczęściej wykonywanym badaniem. Badanie to wykonuje się przez powłoki jamy brzusznej. Skórę smaruje się specjalnym żelem, który zapobiega odbijaniu fal.


EEG


Badanie umożliwia odczytanie impulsów tkanki nerwowej mózgu. Zapis EEG, zwany elektroencefalogramem, składa się z różnych elementów graficznych obrazujących zjawiska bioelektryczne zachodzące w mózgu.


Endoskopia


Endoskopia jest to jedna z metod diagnostycznych obrazowych , badanie to jest przeprowadzane przy użyciu specjalistycznych przyrządów pozwalających na "zajrzenie" do wnętrza badanego narządu. Badania endoskopowe polegają na wprowadzaniu do wnętrza ciała sondy endoskopu (część endoskopu zawierająca światłowód do oświetlenia badanego pola, obrazowód - przekazujący obraz z wnętrza badanego narządu oraz kanał narzędziowy służący do wprowadzenia specjalnych narzędzi służących do pobierania materiału do badań i wykonywania zabiegów). Ze względu na bezpieczeństwo badanego pacjenta wziernikowanie u psów przeprowadzane jest zawsze w znieczuleniu ogólnym.


Rezonans magnetyczny


Badanie to polega na umieszczeniu psa w komorze aparatu, w stałym polu magnetycznym o wysokiej energii. Badanie to umożliwia w sposób całkowicie nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych w dowolnej płaszczyźnie, trójwymiarowo, a szczególnie dobrze ocenę ośrodkowego układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy) i tkanek miękkich kończyn (tkanki podskórne, mięśnie i stawy). Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów. Jest to jedno z najdroższych badań.


Tomografia komputerowa


Jest to najnowocześniejsza forma badania rentgenowskiego. Wskazaniem do tomografii komputerowej są zazwyczaj zaburzenia neurologiczne, czyli schorzenia ośrodkowego układu nerwowego, metoda ta nie jest rutynowo wykonywana w diagnostyce laboratoryjnej małych zwierząt, przede wszystkim ze względu na wysoki koszt badania oraz małą dostępność sprzętu tomograficznego.


Ultrasonografia dopplerowska


Metoda ta jest odmianą badania ultrasonograficznego opartą o tzw. zjawisko Dopplera. Zjawisko to polega na zmianie częstotliwości odbitej fali akustycznej od ruchomej przeszkody. Ultrasonografia doplerowska umożliwia ocenę charakteru, kierunku i szybkości przepływu krwi w głównych naczyniach krwionośnych, dzięki czemu można wykryć ich zaburzenia.


Opracowane:
Na podstawie informacji uzyskanych: Porania Weterynaryjna Arka w Ozorkowie.

 

 Joanna i Tomasz Brygier

lutinka@gmail.com
tel. 604-542-627

tomasz-brygier@wp.pl
tel. 0 608-083-511

95-039 Sokolniki - Las, ul. Łódzka 5
© Theogonia Black. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Flat Face Studio.