Słownik pojęć kynologicznych i myśliwskich
A
 1. ambona - stanowisko myśliwskie, zbudowane kilka metrów nad ziemią, odpowiednio zamaskowane
 2. anons - zawiadomienie myśliwego przez psa o odnalezieniu dochodzonej zwierzyny
 3. anonser - pies myśliwski ułożony do anonsowania
 4. antropomorfizm - przypisywanie przyrodzie żywej i martwej ludzkich cech i motywów postępowania
 5. apel - karność, posłuszeństwo psa myśliwskiego
 6. aport - rozkaz dla psa myśliwskiego oznaczający "przynieś"
 7. aportowanie - praca psa polegająca na znajdowaniu i przynoszeniu przedmiotów i strzelonej zwierzyny, pr5zede wszystkim ptactwa
 8. aporter - pies myśliwski ułożony do aportowania zwierzyny
 9. atak - szybki ruch psa myśliwskiego w kierunku zwierzyny lub odwrotnie zwierzyny w kierunku psa lub myśliwego
 10. asystent - kandydat na sędziego kynologicznego, który wykazał się już wiedzą teoretyczną (zdał egzamin asystencki) i ćwiczy sędziowanie, praktykując u sędziów na wystawach krajowych
 11. atawizm - pojawienie się cech odległych przodków u potomstwa rodziców, u których cechy te nie były obserwowane

B
 1. bałwanek - makieta ptaka
 2. bałamut - pies gończy gubiący trop, biegający po starym tropie lub głoszący ptaka, przez co wprowadza w błąd resztę psów
 3. bałykowanie - czołganie się pełzanie na brzuchu psa myśliwskiego
 4. barwa - dawna nazwa farby zwierzyny
 5. bastardy - zwierzęta uzyskane w wyniku krzyżowania międzygatunkowego (np. pies -wilk); samce bastardy są bezpłodne, ale samice bywają płodne, dzięki czemu można je krzyżować z samcami jednego z wyjściowych gatunków, co prowadzi do utworzenia nowej rasy
 6. bastardyzacja - krzyżowanie międzygatunkowe
 7. bażantarnia - zamknięty teren przeznaczony do sztucznej hodowli bażantów
 8. bażantowate - rodzina ptaków z rzędu kuraków. W Polsce żyją dziko 3 gatunki łowne: bażant, kuropatwa, przepiórka
 9. behawior - zachowanie się zwierząt
 10. behawioryzm - kierunek w psychologii zajmujący się badaniem zachowań, zespołów reakcji na różnorodne bodźce otoczenia
 11. białe pole, biała stopa - teren pokryty śniegiem
 12. biegi - kończyny przednie i tylne dzika
 13. bieg myśliwski - współczesna hippiczna sportowa rozgrywka rozgrywana przeważnie w dniu św. Huberta, wywodząca się z polowań konnych na lisy
 14. BIS (Best In Show) - najpiękniejszy pies wystawy, jest to tylko jeden pies (nie ma znaczenia czy to pies czy suka)
 15. bobrowanie - brodzenie i szperanie psa myśliwskiego w wodzie, błocie, po chaszczach i zaroślach
 16. BOS (Best of Opposite Sex)- Zwycięzca Wystawy, który nie jest Zwycięzcą Rasy; najlepszy pies danej rasy innej płci niż zwycięzca rasy, tzn. pies, jeśli BOB wygrała suka, albo najlepsza suka danej rasy, jeśli BOB wygrał pies
 17. breeding - krzyżowanie psów, używane też w znaczeniu: hodowla
 18. buszowanie - przetrząsanie przez psa myśliwskiego zarośli, łąk, w poszukiwaniu zwierzyny
 19. bydlarz - pies gończy, który atakuje zwierzęta gospodarskie

C
 1. Caudectomia (docking) - kopiowanie ogona
 2. CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beaute de la F.C.I.) - wniosek o certyfikat na międzynarodowego czempiona piękności może uzyskać jeden pies i jedna suka w danej rasie z oceną doskonałą i pierwszą lokatą w drodze porównania psów/suk z klas pośredniej, otwartej , użytkowej i czempionów
 3. CACIT - wniosek (certyfikat) na Międzynarodowego Championa Pracy
 4. Ch - czempion
 5. Cęgi - potoczne określenie zgryzu cęgowego lub kleszczowego tj. takiego, w którym siekacze górnej szczęki stykają się wierzchołkami z czubkami siekaczy w żuchwie
 6. chody - sposób (tempo) poruszania się psa myśliwskiego w terenie lub też sposób poruszania się psa na wystawie; częste w opisach "przestrzenne chody oznaczają długi krok
 7. chrzest myśliwski - ceremonia pomazania myśliwego farbą z pierwszej strzelonej przez niego sztuki danego gatunku
 8. ciąg - lot ptactwa wodnego na żerowisko i z powrotem. Także trasa lotu ptaków pomiędzy terenami lęgowymi a zimowymi. Ciągi - loty tokowe słonki.
 9. ciąża - okres od zapłodnienia komórki jajowej do porodu; u suk ciąża trwa 63dni (60-66)
 10. ciec - o kuropatwach i bażantach; umykać po cichu, bezszelestnie
 11. cieczka, ciekanie się - okres rui u ssaków z rodziny psów i łasicowatych
 12. cięty pies - cecha psa myśliwskiego; zajadły w stosunku do drapieżników
 13. CPC - wniosek na Krajowego Championa Pracy
 14. Cuch - węch psa myśliwskiego
 15. Cukrować - o psach gończych; podczas gonienia wydawać głos przyjemny dla ucha myśliwego
 16. CsHPK (lub Clp) - czeska księga rodowodowa
 17. Cykl rujowy - okres między pierwszym dniem rui a ostatnim przed następną rują
 18. CWC (CAC) - wniosek o certyfikat na krajowego championa piękności, mogą uzyskać psy/suki (z wyjątkiem psów/suk wpisanych do Księgi Wstępnej), które ukończyły 15 miesięcy życia i uzyskały ocenę doskonałą z pierwszą lokatą w klasie otwartej, użytkowej i championów (owczarki niemieckie również w klasach juniorów i młodzieży po ukończeniu 15 miesięcy ), bez względu na liczbę konkurentów
 19. CACA - CAC przyznawany w Austrii
 20. CACB - CAC przyznawany w Belgii oraz tradycyjna nazwa CAC we Francji
 21. CC - Challenge Certificate - wniosek o przyznanie psu tytułu championa Wielkiej Brytanii
 22. czatowania - obudowane stanowisko myśliwskie na ziemi w rodzaju ziemianki
 23. czaty - sposób polowania na zwierzynę polegający na oczekiwaniu w naturalnej lub wykonanej przez człowieka kryjówce, z której strzela się do kaczek, indyków lub innej zwierzyny
 24. czujny - o ptaku lub ssaku; nadzwyczaj ostrożny, stale w pogotowiu
 25. cwał - najszybszy galop
 26. czarne pole, czarna stopa - teren niepokryty śniegiem

D
 1. daj - sygnał do psa aby oddał aport
 2. DKK - Związek Kynologiczny Dania
 3. długość psa - odległość od przedniego końca mostka do kości siedzeniowej miednicy
 4. dławienie - duszenie drapieżnika lub postrzałka przez psa myśliwskiego
 5. dociąganie - posuwanie się wyżła w ślad za wyciekającymi kuropatwami lub bażantami
 6. doprowadzić - o psie myśliwskim, doprowadzić myśliwego do zwierzyny lub do postrzałka
 7. dojrzałość fizyczna - wiek, w którym u psa ustaje wzrost i rozwój szkieletu
 8. dojrzałość płciowa - wiek, w którym u psa zaczynają być wytwarzane plemniki, a u suki komórki jajowe
 9. dojrzałość rozpłodowa - wiek psa/suki w którym hodowca może użyć ich do rozrodu, bez obawy, że spowoduje to ujemne skutki w ich wzroście i rozwoju
 10. domestykacja - udomowienie
 11. dymorfizm płciowy - zauważalne różnice w budowie fizycznej psa i suki, na podstawie których można je odróżnić (wzrost, masa ciała, etc.)
 12. dziedziczność - występowanie biologicznego podobieństwa (budowy i funkcji) między rodzicami a ich potomstwem

E
 1. ekologia - nauka badająca organizmy w ich środowiskach
 2. eksterier (pokrój) - wygląd psa, dokładnie określony we wzorcu rasy
 3. ES - Europa Sieger - występujące w rodowodach niemieckich psów oznaczenie tytułu zwycięzcy wystawy europejskiej
 4. etologia - nauka o zachowaniu zwierząt; bada reakcje zwierząt w warunkach naturalnych
 5. etyka łowiecka - niepisany kodeks myśliwego, obejmujący zasady postępowania w stosunku do innych pomocników, zwierzyny, psa myśliwskiego oraz całej otaczającej go przyrody
 6. ewolucja - forma rozwoju, proces ciągłych drobnych przemian; sukcesywne przechodzenie na wyższe stadia rozwojowe

F
 1. fafle - górna warga zwisająca, obwisłe wargi u niektórych psów myśliwskich
 2. farba - krew zwierzyny
 3. FCI - Fédération Cynologique Internationale - Międzynarodowa Federacja Kynologiczna; Polska należy do FCI
 4. fenotyp - zespół cech organizmu, będący kombinacją czynników dziedzicznych i warunków środowiska
 5. field triasy - wiosenne próby polowe wyżłów, mające na celu wskazanie wrodzonych uzdolnień i sposobu pracy w polu
 6. fizjologia - nauka o funkcjonowaniu organizmu
 7. format - stosunek wysokości w kłębie do długości psa, mierzonej do nasady ogona
 8. fuj - rozkaz zaniechania wykonywanej przez psa czynności

G
 1. galop - szybki chód wykonywany w skokach
 2. gatunek - grupa zwierząt o podobnych cechach mogących swobodnie się krzyżować i wydawać płodne potomstwo
 3. gen - jednostka dziedziczenia związana z przekazywaniem poszczególnych cech organizmu
 4. genetyka - nauka zajmująca się badaniem dziedziczności i zmienności organizmów zajmuje się zjawiskiem przekazywania cech z rodziców na potomstwo oraz badaniem przyczyn zmienności organizmów
 5. geny letalne (geny śmiercionośne) - geny o zmienionej strukturze budowy w 1wyniku mutacji; powodują śmierć 90 - 100% ich nosicieli; śmierć może nastąpić w czasie życia płodowego lub w kilka godzin/dni po urodzeniu
 6. głos - rozkaz dla psa aby szczekał
 7. głosić - o psie myśliwskim, oznajmiać za pomocą głosu myśliwemu znalezienie tropu zwierza lub jego osaczenie
 8. gonady (gruczoły płciowe) - u psów - jądra, u suk - jajniki
 9. gon - o psie myśliwskim; ścigać, pędzić zwierza, podążać za zwierzyną
 10. gonienie głosem - ściganie zwierza głośno ujadając
 11. gonienie milczkiem - ściganie bezgłośnie przez psy zwierza
 12. gonienie na oko - ściganie przez psa zwierza, którego widzi a nie po tropie.
 13. gonienie w piętę, gonienie pod trop - gonienie przez psa myśliwskiego zwierza w kierunku przeciwnym niż prowadzą tropy
 14. gonienie po tropie - o psie myśliwskim; ścigać zwierzynę po jej śladach, kierując się węchem
 15. gracz - doświadczony zwierz (szczególnie zając, lis) zwodzący goniące go psy, nieraz już szczwany
 16. grać - o psach, zwłaszcza ogarach; szczekać melodyjnie, głośno i zaciekle podczas gonu
 17. grabarz - pies myśliwski zakopujący znalezioną martwą zwierzynę
 18. grzbiet karpi - szczególne uwypuklenie kręgosłupa, powodujące wysklepienie grzbietu w odcinku piersiowym
 19. gubić trop - o psie myśliwskim; tracić ślad tropionej zwierzyny

H
 1. handler - osoba profesjonalnie zajmująca się pokazywaniem psów na wystawach
 2. hermafrodytyzm (obojnactwo) - zjawisko występowania u jednego osobnika funkcjonujących gonad męskich i żeńskich
 3. Hod. (breeder) - hodowca
 4. hodowla - całość pracy związanej z genetycznym doskonaleniem rasy; w pracy hodowlanej pod uwagę bierze się nie tylko eksterier ale także cechy psychiczne psów
 5. hybryd (mieszaniec) - efekt krzyżowania psów różnych ras

I
 1. inbred (in-breeding)- hodowla wsobna, kojarzenie krewniacze, inbredowanie - kojarzenie bardzo blisko spokrewnionych osobników
 2. indeks kostny - stosunek obwodu śródręcza do wysokości w kłębie
 3. indeks formatu - stosunek skośnej długości tułowia (mierzonej od stawu barkowego do guza siedzeniowego) do wysokości w kłębie
 4. indeks wysokonożności - stosunek długości kończyny do łokcia, do wysokości w kłębie
 5. inochód - chód lub bieg polegający na stawianiu obu prawych nóg na przemian z obiema lewymi
 6. inseminacja (AI - artificial insemination) - sztuczne unasienianie
 7. Int.Ch. - międzynarodowy czempion piękności
 8. Int.Ch.T. - międzynarodowy czempion pracy
 9. IPO - International Prüfungs Ordnung - międzynarodowy regulamin prób pracy

J
 1. język łowiecki - fachowe słownictwo myśliwskie powstałe na przestrzeni wieków i ciągle żywe wśród myśliwych
 2. Junior BiS - najpiękniejszy pies z klasy młodzieży wybierany ze wszystkich grup FCI prezentowanych na wystawie

K
 1. kastrat - zwierzę celowo pozbawione narządów płciowych
 2. kontowanie - kąt pod jakim w swobodnej postawie połączona jest kończyna z korpusem:
 3. kontowanie kończyn przednich - kąt, pod jakim kość ramieniowa łączy się z łopatką (uzupełniany przez kąt łokciowy)
 4. kontowanie kończyn tylnych - kąt między kością udową, a kośćmi podudzia (kąt kolanowy), na który ma wpływ ustawienie miednicy względem kręgosłupa, a także długość kości (zwłaszcza udowej)
 5. kenel - kojec, zagroda dla psa z budą; również miejsce hodowli psów i sama hodowla
 6. kluczyć - o zwierzynie, zmieniać kierunek ruchu w celu zmylenia śladów
 7. kogut - samiec ptaków z rodziny kuraków
 8. kot - samiec m.in. zająca, żbika, rysia
 9. koziołek - atrapa do nauki aportowania
 10. kłus - chód szybszy od stępu, lecz wolniejszy od galopu
 11. kłąb - miejsce, w którym kark psa przechodzi w grzbiet, szczyt łopatek, zazwyczaj najwyższe miejsce grzbietu psa
 12. kocia stopa (stopa okrągła) - stopa zwarta, w której niezbyt długie palce psa ściśle do siebie przylegają
 13. kotlina - płytkie zagłębienie w ziemi, stanowiące w okresie bezśnieżnym legowisko zająca
 14. kondycja - stan fizjologiczny psa w danej chwili; może być dobra, średnia, zła; mówi się o kondycji roboczej, hodowlanej i wystawowej
 15. konstytucja - zespół cech właściwych organizmowi; u psów może być delikatna, ordynarna lub limfatyczna
 16. koprofagia - zjadanie kału
 17. klasa wystawowa - wystawiane psy dzielone są na grupy - w obrębie danej rasy, kryterium jest wiek i dotychczasowe osiągnięcia, psy i suki oceniane są w osobnych klasach
 18. klasy dla wszystkich ras:
  a. klasa szczeniąt- 6 do 9 miesięcy
  b. klasa młodzieży - 9 do 18 miesięcy
  c. klasa pośrednia - 15 do 24 miesięcy
  d. klasa otwarta - powyżej 15 miesiąca życia
  e. klasa użytkowa - powyżej 15 miesiąca życia, posiadające dyplom IPO lub dyplom z konkursu psów myśliwskich
  f. klasa championów- powyżej 15 miesiąca życia, posiadające tytuł Championa Międzynarodowego lub tytuł Championa Krajowego, przyznany przez polską lub zagraniczną organizację kynologiczną
  g. klasa weteranów - powyżej 8 roku życia
 19. kłąb - początek linii grzbietu - odcinek bezpośrednio za obręczą barkową
 20. kopiowanie - zabieg chirurgiczny polegający na skróceniu ogona lub modelowaniu uszu
 21. konkursy psów myśliwskich - imprezy mające na celu sprawdzenie umiejętności psa myśliwskiego
 22. koziniec - wada postawy kończyn przednich, polegająca na tym, że śródręcze jest ustawione prawie pionowo, choć przesunięte w stosunku do kości przedramienia, tak, że pies robi wrażenie, jakby chodził na palcach
 23. krewni kolateralni (boczni) - rodzeństwo i półrodzeństwo oraz kuzyni i krewni naszego psa.
 24. krewni w linii prostej - grupa psów wywodząca się w linii prostej od wspólnego przodka: pradziadek/prababka, dziadek/babka, ojciec/matka, syn/córka, wnuk/wnuczka
 25. krycie - akt kopulacji u ssaków
 26. kufa (muzzle) - pysk
 27. kryptorchid - osobnik męski (pies) nie posiadający jąder w worku mosznowym, które w wyniku zaburzeń rozwojowych zatrzymały się w brzuchu lub pachwinach
 28. kynologia -nauka o psach - ich hodowli, chowie i użytkowaniu

L
 1. laktacja - okres wydzielania i oddawania mleka przez sukę
 2. las - zespół biologiczny (układ ekologiczny), w którym właściwe dla niego; szata roślinna, zwierzęta i czynniki przyrody nieożywionej są wzajemnie uzależnione.
 3. legawiec - pies myśliwski wystawiający zwierzynę
 4. legowisko - miejsce odpoczynku zwierzyny lub miejsce odpoczynku psa specjalnie przygotowane
 5. lekko - rozkaz dla psa myśliwskiego aby delikatnie trzymał aport
 6. linia - szereg myśliwych, ustawionych w równych odstępach od siebie podczas polowania zbiorowego z naganką lub z psami
 7. linia hodowlana - grupa psów spokrewniona przez wspólnego przodka (psa założyciela)
 8. linia genealogiczna - zestawienie wyłącznie męskich potomków kolejnych pokoleń wywodzących się od psa założyciela
 9. linienie - wymiana okrywy włosowej
 10. locha - samica dzika, począwszy od wydania pierwszego miotu
 11. LOF - Księga rodowodowa Francji
 12. LOSH - Księga rodowodowa Belgii

Ł
 1. łgarz - pies, który goniąc daje głos pomimo braku zwierza lub jego ciepłego tropu
 2. łowisko - jednolity przyrodniczo teren, eksploatowany łowiecko; także określona część obwodu łowieckiego, w której organizowane jest polowanie
 3. łowny - o zwierzętach zaliczonych przez ustawę do zwierzyny łownej
 4. łoże - miejsce, w którym zaległ postrzałek grubej zwierzyny, osłabiony upływem krwi

M
 1. marking - w odniesieniu do aporterów zdolność zapamiętywania miejsc upadania zestrzelonego ptactwa (kilku sztuk)
 2. memłacz - pies obracający w kufie i nadmiernie ściskający aportowanego zwierza, uszkadzając tymi poczynaniami jego tuszę
 3. milczek - pies myśliwski, który goniąc zwierza na oko lub podążając jego ciepłym tropem nie daje głosu
 4. mokre pole - mokradła, bagna
 5. monorchid - osobnik męski (pies), który w worku mosznowym posiada tylko jedno jądro a drugie w wyniku zaburzeń rozwojowych zatrzymało się w brzuchu lub pachwinie
 6. mener osoba zajmująca się szkoleniem psów
 7. MET - węgierska księga rodowodowa
 8. miara prętowa - wysokość psa, mierzona od kłębu do podłoża
 9. miot - grupa szczeniąt urodzonych z jednej ciąży suki; szczenięta z jednego miotu)

N
 1. naganka - grupa naganiaczy współpracujących ze sobą na polowaniu zbiorowym
 2. Najlepszy junior - teoretycznie najlepszy spośród zwycięzców młodzieży obojga płci jednej rasy
 3. narogi - jadalne narządy wewnętrzne zwierzyny grubej; płuca, serce, wątroba, nerki
 4. narzynacz - pies zjadający lub naruszający tuszę strzelonej zwierzyny
 5. neuter - wykastrowany pies
 6. NHSB - Holenderska Księga Rodowodowa
 7. Nr ks. wst. - numer księgi wstępnej do rodowodu
 8. nieużytki - jałowe tereny o karłowatej roślinności
 9. niemyśliwski czyn - zachowanie niezgodne z etyką myśliwską
 10. noga - komenda kierowana do psa, by szedł posłusznie obok rozkazującego
 11. nora - kryjówka podziemna lisów lub królików

O
 1. obród łowiecki - wydzielony administracyjnie i zarejestrowany zwarty obszar gruntów o powierzchni co najmniej 3000ha, na którym istnieją warunki do prowadzenia gospodarki łowieckiej
 2. odyniec - starszy dzik, samiec
 3. odłożenie psa - czyli pozostawienie na miejscu Az do odwołania lub do powrotu przewodnika
 4. odwiatr - specyficzna woń wydzielana przez zwierzynę i pozostawiona na śladach, umożliwiająca psu zwęszenie obecności zwierzyny oraz jej dochodzenie po śladach
 5. odwrócone nożyce - szczególny rodzaj bardzo ścisłego przodozgryzu, w którym przednie powierzchnie siekaczy szczęki stykają się z tylnymi siekaczami żuchwy
 6. OEKV - Austriacki Związek Kynologiczny
 7. okno - otwór wejściowy nory lisa, borsuka, królika
 8. okładanie pola - przeszukiwanie za zwierzyną pola przez psy myśliwskie, które przecinają je po zygzakowatej linii w prawo i w lewo, podążając zawsze przed myśliwym
 9. okres polowań - terminy, w których, na podstawie rozporządzenia wolno polować na zwierzęta łowne
 10. ostry - inaczej cięty
 11. ostoja - teren, na którym zwierzyna przebywa w dużej liczbie; siedlisko
 12. oszczek - ujadanie psa myśliwskiego na widok wytropionej zwierzyny
 13. oszczekiwacz - pies oszczekujący znalezioną zwierzynę, przyzywający myśliwego głosem
 14. ototomia (cropping) - kopiowanie/przycinanie uszu
 15. owulacja (jajeczkowanie) - moment pęknięcia pęcherzyka Graafa na jajniku, w wyniku którego dojrzała w nim komórka jajowa zostaje wrzucona do lejka jajowodu
 16. oznajmiacz, anonser - pies, który po znalezieniu zwierzyny wraca do myśliwego i prowadzi go do niej

P
 1. pudding (wiosłowanie) - charakterystyczny, nieefektywny rodzaj chodu, w którym pies wykręca śródręcze na zewnątrz; zawsze wadliwy
 2. para standardowe określenie dwóch przepiórek, kuropatw, pardw, zajęcy lub psów, dwie słonki, dwa bekasy, dwie sztuki ptactwa wodnego, ptactwa wybrzeży lub królików. Także dwa ogary.
 3. paprzysko - miejsce, gdzie się ptaki kąpią w piasku, pyle
 4. para - to dwa psy tej samej rasy i jednakowej płci lub dwa psy różnych ras bez względu na płeć
 5. pędzenia - sposób polowania, np. na bażanty, polegający na zmuszaniu zwierzyny przez nagankę do skierowania na myśliwych, ustawionych w jednej linii
 6. pigmentacja - ubarwienie skóry
 7. pies myśliwski - pies określonej rasy, który ze względu na cechy wrodzone nadaje się do układania myśliwskiego, jego zadaniem jest pomagać myśliwemu przez wykonywanie jednej lub wielu czynności
 8. plemnik (semen) - męska komórka rozrodcza
 9. płochacz - pies nie wystawiający zwierzyny, lecz po zwietrzeniu jej wypłaszający ją
 10. podchód - podkradanie się do zwierzyny na odległość strzału
 11. podszyt - niska roślinność w lesie, między drzewami wysokopiennymi
 12. podprowadzić - o tropicielu lub psie myśliwskim; zaprowadzić myśliwego na spotkanie ze zwierzyną
 13. pogonić - o psie myśliwskim popędzić za ruszonym zającem
 14. pokot - ogół zwierzyny ubitej na polowaniu
 15. pole - teren na którym odbywa się polowanie lub rok pracy psa myśliwskiego np. drugie pole - drugi sezon
 16. polowanie - ściganie, strzelanie i łowienie zwierzyny sposobami zgodnymi z prawem
 17. polowanie po tropie - polowanie indywidualne na zwierzynę wcześniej wytropioną
 18. polowanie w kotły - forma naganiania, w której liczni myśliwi i naganiacze tworzą koło stopniowo zacieśniające się, naganiając zwierzynę do środka. Jest to dawny sposób polowania na zające
 19. polowanie z podchodu - metoda polowania, polegająca na tym, że myśliwy skrycie zbliża się do zwierzyny
 20. Polski Związek Łowiecki - organizacja łowiecka
 21. pomykający zając - biegnący, mknący
 22. poprawianie tropu przez psa - powracanie błądzącego psa na właściwy trop zwierzyny bez interwencji przewodnika
 23. pokolenie (generacja) - wszyscy potomkowie jednej pary rodzicielskiej
 24. pokrewieństwo - podobieństwo genetyczne między krewnymi
 25. postawy kończyn patrząc z przodu lub z tyłu:
  . rozbieżne - linia pionu odchylona na zewnątrz
  . zbieżne - linia pionu odchylona do wewnątrz
  . szpotawe - łapy skierowane do wewnątrz
  . beczkowate - przedramię i łokieć rozchodzą się na zewnątrz
  . krowie - zbyt zbieżne stawy skokowe
  . kabłąkowate - łapy skierowane do wewnątrz, a stawy skokowe na zewnątrz (patrząc z boku)
  . odstawione - punkt styku z ziemią odchyla się do tyłu od teoretycznej osi kierunkowej pionowej
  . podstawione - punkt styku z ziemią odchyla się do przodu od teoretycznej osi kierunkowej pionowej
  . strome - staw skokowy słabo kontowany, kończyna prawie prosta
 26. półrodzeństwo - grupa psów spokrewnionych przez wspólnego rodzica (ojca lub matkę)
 27. pożeracz - narzynacz, pies, który zjada lub narusza (narzyna) strzeloną zwierzynę
 28. postrzałek - zwierze ranione strzałem
 29. posuw - odległość, na jaką pies w ruchu wysuwa kończyny tylne ku przodowi; wpływająca na długość i sprężystość kroku
 30. praca psa - sposób wykonywania zadań przez psa myśliwskiego
 31. probant - pies poddany ocenie, lub taki którego rodowód jest w danej chwili analizowany
 32. prowadzić psa - kierować praca psa myśliwskiego
 33. przebudowany zad - takie ustawienie kości kończyn i miednicy, w którym zad psa jest wyraźnie wyższy niż grzbiet lub nawet kłąb, u większości ras wada
 34. przekładanie pola - patrz okładanie pola
 35. przelatek - dzik urodzony w poprzednim roku
 36. PKR - polska księga rodowodowa
 37. P.T. - egzaminy na psa towarzysza
 38. ptactwo - zbiorowa nazwa ptaków łownych
 39. ptak łowczy, ptak myśliwski - ptak drapieżny, używany do polowań

R
 1. rama - stosunek wysokości psa do jego długości; może być kwadratowa lub prostokątna, za mała, za duża, za długa lub odpowiednia
 2. rasa - grupa psów mająca własną historię, pochodzenie i wzorzec
 3. Res. CACIB - rezerwowy wniosek na międzynarodowego czempiona piękności
 4. remiza - nieduży teren w polu, obsadzony drzewami, krzewami ciernistymi, itp., lub plantacja szczególnie bujnie wyrastających roślin będąca miejscem schronienia dla zwierzyny
 5. respektowanie zwierzyny - o psie myśliwskim; zachowywanie się w czasie polowania na jakąś zwierzynę obojętnie wobec innej zwierzyny
 6. rezerwowy-CACIT (reserve-CACIT) - rezerwowy wniosek (certyfikat) Międzynarodowego Championa Pracy
 7. ringówka - specjalna smycz przeznaczona do prowadzenia psa na ringu wystawowym, zakończona regularna pętlą, zakładana psu na szyję zamiast obroży
 8. rodowód (pedigree)- usystematyzowany zapis przodków psa.
 9. Rozbić się - o stadku kuropatw lub watasze dzików, rozproszyć się
 10. różaniec krzywiczy - (na żebrach z boku klatki piersiowej) deformacja chrząstek żebrowych spowodowana krzywicą.
 11. ruja/cieczka - okres aktywności rozrodczej u suk, w czasie którego następuje owulacja i suka może zostać pokryta
 12. ruszyć zwierzynę - zmusić ją (np. przez nagankę lub psy) do opuszczenia schronienia, zerwania się ptaków do lotu w celu wystawienia na strzał

S
 1. sekretarz ringu - osoba wypisująca karty ocen psów ściśle wedle poleceń sędziego
 2. sfora - dwa psy tej samej rasy lecz odmiennej płci
 3. siodło - zapadnięcie, wygięcie ku dołowi grzbietu w odcinku piersiowo lędźwiowym
 4. snow nose - rozjaśnienie czubka nosa czarnego lub czekoladowego do barwy jaśniejszej, u wyżłów wada
 5. stadko gromada ptactwa łownego, takiego jak przepiórki,
 6. stanowisko - miejsce w którym stoi myśliwy, zwłaszcza na polowaniu zbiorowym
 7. sterówki - długie pióra w ogonie ptaków
 8. stęp - najwolniejszy chód
 9. stop - (przełom czołowy) - wyraźnie zaznaczone miejsce połączenia trzewioczaszki z mózgoczaszką psa
 10. stójka, wystawianie - zatrzymanie się wyżła w charakterystycznej postawie przed zwietrzoną zwierzyną
 11. stójka martwa - stójka, w której pies trwa mimo otrzymanego rozkazu ruszenia zwierzyny
 12. stójka pewna - stójka niezawodna w odróżnieniu od pustej
 13. stójka pusta - błąd popełniany przez wyżła, który robi stójkę mimo nieobecności zwierzyny w pobliżu
 14. stójka słaba - stójka, którą wyżeł samowolnie przerywa i zaczyna spędzać zwierzynę
 15. stójka twarda - taka stójka, w której pies trwa nieruchomo do czasu otrzymania rozkazu ruszenia zwierzyny
 16. suche pole - lasy i pola o suchym gruncie
 17. SPKP CsHPK/S - słowacka księga rodowodowa
 18. stop - krawędź czołowa; przejście między grzbietem nosa a czołem
 19. stopa - określenie wyglądu powierzchni ziemi podczas polowania
 20. szlak - droga, którą zwierzyna ciągnie zazwyczaj w swoich wędrówkach


Ś
 1. ściąganie - wolne, miękkie, ostrożne zbliżanie się samowolne do zwietrzonej zwierzyny
 2. ślady zwierzyny - znaki na ziemi, drzewach i krzewach pozostawione przez grubego zwierza np.: sierść, farba, połamane gałęzie, odchody
 3. Świerzy wiatr - mocny, "gorący" zapach zwierzyny

T
 1. tabun - stado gęsi
 2. tokowisko - miejsce, gdzie odbywają się zbiorowe toki niektórych ptaków np. głuszców, cietrzewi
 3. TOZ - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
 4. trufla- u psów jest to bezwłosa, najczęściej zawilgocona, końcówka nosa. Odcień i kolor trufli może być całkiem czarny, brązowy, wątrobiany lub jasnoróżowy. Wielkość trufli w stosunku do kufy jest różna u różnych ras.
 5. trop - odciski nóg zwierzęcia na ziemi lub śniegu
 6. trop biały - odcisk kończyn zwierząt na śniegu
 7. trop czarny - trop zwierzyny na ziemi nie pokrytej śniegiem
 8. trop ciepły, świeży - trop, który zwierz niedawno zostawił
 9. trop sfarbowany, krwawy - trop postrzelonego zwierza ze śladami krwi
 10. trop sztuczny - trop stosowany na konkursach psów myśliwskich w celu sprawdzenia pracy psa na tropie postrzałka.
 11. trop zimny - trop zwietrzały, dawny
 12. tropić - podążać po śladach zwierzyny
 13. trucht - chód szybszy od stępa a wolniejszy od kłusu
 14. TT - temperament test (ATTS)
 15. turzyca - sierść zająca, królika
 16. tyło zgryz - rodzaj zgryzu, w którym wysunięte do przodu siekacze górnej szczęki nie stykają się z siekaczami żuchwy, co jest związane z niedorozwojem kości żuchwy. Zawsze uznawany za wadę
 17. trzymać trop, trzymać się tropu - nie gubić tropu, wytrwale podążać tropem

U
 1. ułożony - o psie myśliwskim; całkowicie wyszkolony
 2. użytek - potoczne określenie zwierzęcia występującego na wystawie w klasie użytkowej lub mającego uprawnienia do występowania w niej

V
 1. VDH - (Der Verband für das Deutsche Hundewesen) Niemiecki Związek Kynologiczny
 2. VDHChamp. - krajowy champion Niemiec
 3. Vitez - tytuł odpowiadający polskiemu zwycięzcy
 4. Vitez tridy - zwycięzca klasy

W
 1. wścieklizna - niebezpieczna choroba wirusowa zwierząt i ludzi przenoszona przez ugryzienie
 2. wabiarz - myśliwy wabiący zwierzynę
 3. wabienie psem - metoda niegdyś stosowana w Europie, obecnie tylko w nowej Szkocji. Zadaniem psa było bieganie po nabrzeżu, co wzbudzało zaciekawienie ptaków.
 4. wataha - stado wilków lub dzików
 5. wiatr - zapach pozostawiony przez zwierzynę
 6. wiatr dolny - właściwość niektórych psów, dająca możliwość szukania zwierzyny po jej tropie z nosem przy ziemi
 7. wiatr górny - właściwość wyżła, węszenie z wysoko podniesioną głową
 8. wilczy pazur- pojedyncze lub podwójne dodatkowe palce na tylnych lub tylnych i przednich kończynach psa z pazurami
 9. Wł. (owner) - właściciel
 10. włóczka - wleczenie ubitego królika, zająca, bażanta, kuropatwy, sarny w celu stworzenia sztucznego tropu dla sprawdzenia pracy psa na tropie postrzałka
 11. wnęter - pies, którego jądra nie zeszły do worka mosznowego i pozostają w jamie brzusznej - taki pies jest bezpłodny; wnęter jednostronny jest płodny, ale nie powinno się go używać do hodowli, gdyż wnętrostwo jest wadą dziedziczną
 12. wykrok - odległość, na jaką pies wyrzuca do przodu przednie kończyny, określająca długość, a wiec efektywność chodu psa
 13. wypychanie, wyparowywanie zwierzyny - ruszanie przez psa zwierzyny z miotu, legowiska
 14. wystawa psów- zorganizowany pokaz psów i suk; zwierzęta pokazywane są w odpowiednich grupach i klasach, osobno psy i suki; celem wystaw jest przedstawienie dorobku hodowców, porównanie najlepszych zwierząt, pełni też funkcje dydaktyczne
 15. wystawić - o wyże, wyszukawszy zwierzynę, głównie ptactwo, wskazać zachowaniem myśliwemu, że znajduje się ona w pobliżu
 16. WS - w rodowodach niemieckich oznaczenie Weltsiegera czyli zwycięzcy świata FCI
 17. Wykrok - odległość na jaką pies w ruchu wyrzuca przednie kończyny, często w opisach występuje określenie " długi wykrok", oznaczający długi krok

Z
 1. Zajęcza stopa - stopa z wydłużonymi palcami czyniącymi ją wyraźnie dłuższą niż szerszą, przeciwieństwo stopy okrągłej (kociej)
 2. ZB - niemiecka księga rodowodowa
 3. zestrzał - miejsce, gdzie znajdował się zwierz w chwili rażenia go pociskiem
 4. zgryz - wzajemne ustawienie zębów siecznych szczęki i żuchwy oceniane przy zamkniętym pysku:
 5. zgryz cęgowy - krawędź górnych zębów styka się ostrzem z ostrzem zębów dolnych
 6. zgryz nożycowy - przednia powierzchnia siekaczy żuchwy styka się z tylną powierzchnią siekaczy szczęki
 7. zgryz krzyżowy - linie siekaczy szczęki i żuchwy krzyżują się pod pewnym kątem
 8. zgryz nieregularny - poszczególne zęby sieczne żuchwy i szczęki nie są położone w jednej linii
 9. zgryz przodozgryz - żuchwa jest wysunięta do przodu względem szczęki co powoduje wysunięcie siekaczy szczęki przed siekacze żuchwy
 10. zgryz tyłozgryz - żuchwa przesunięta jest do tyłu względem szczęki, a tym samym siekacze żuchwy są przesunięte do tyłu względem siekaczy szczęki
 11. zgryz przesunięty - żuchwa jest przesunięta w bok względem szczęki
 12. ZKwP - Związek Kynologiczny w Polsce
 13. zlotkowanie (zbarczenie) - postrzał ptaka w skrzydło, raniący, ale nie zabijający
 14. zloty - gromadzenie się ptaków w jednym miejscu o świcie lub wieczorem (na żerowiskach lub na odpoczynek)
 15. złaja - to trzy lub więcej psów tej samej lub różnych ras, bez względu na płeć
 16. złom kierunkowy - gałązka, najczęściej świerka lub sosny, wskazująca okorowanym jasnym końcem kierunek uchodzenia zwierza.
 17. zootechnika - nauka o chowie i hodowli zwierząt
 18. Zwycięzca Grupy - o tytuł konkurują zwycięzcy poszczególnych grup
 19. Zwycięzca Klubu - zwycięzca wystawy na wystawie klubowej
 20. Zwycięzca Juniorów - tytuł może otrzymać pies/suka rasy owczarek niemiecki w wieku 18 - 24 miesięcy, który uzyska w kasie juniorów ocenę doskonałą z pierwszą lokatą
 21. Zwycięzca Młodzieży - tytuł może otrzymać pies/suka w wieku 9 - 18 miesięcy, która uzyska w klasie młodzieży ocenę doskonałą z pierwszą lokatą
 22. Zwycięzca Polski - zwycięzca wystawy na wystawie w Poznaniu,
 23. Zwycięzca Rasy -(BOB - Best Of Breed) o tytuł ten konkurują psy i suki, które uzyskały tytuł Zwycięzcy Wystawy
 24. Zwycięzca Wystawy - o tytuł mogą się ubiegać 3 psy/suki z ocenami doskonałymi i pierwszą lokatą z klasy otwartej, użytkowej i championów konkurując z sobą w porównaniu
 25. zwierzyna - zwierzęta żyjące na wolności, uznane przez prawo łowieckie za zwierzęta łowne, będące przedmiotem polowania
 26. zwierzyna pierzasta - lotna, ptaki łowne

Ż
 1. żer - naturalny pokarm zdobywany przez zwierzynę w łowisku
 2. żerowisko - miejsce żerowania zwierzyny
 3. żyłka myśliwska - zamiłowanie do polowańOpracowano na podstawie:
. St. Hoppe; Słownik języka łowieckiego
. M. Krzemień; 100 słów o łowiectwie
. A. Janowski; Tajemnice wystaw psów
. P.red. R. Elmana - Myślistwo od A do Z
. K. Biały, Z. Jóźwiak; Podstawy łowiectwa. Słownik podstawowych terminów łowieckich i ekologicznych
. E. Szałapak; Słownik myśliwego 

 Joanna i Tomasz Brygier

lutinka@gmail.com
tel. 604-542-627

tomasz-brygier@wp.pl
tel. 0 608-083-511

95-039 Sokolniki - Las, ul. Łódzka 5
© Theogonia Black. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Flat Face Studio.