Próby polowe - w niezbędnym skrócie
 1. Oficjalnym sprawdzeniem użytkowości psa myśliwskiego, jego cech wrodzonych są próby polowe i konkursy. Mają one na celu wyszukanie najlepszego materiału hodowlanego i z założenia powinny służyć do doskonalenia rasy. Próby polowe psów myśliwskich mają też na celu popularyzowanie kynologii łowieckiej poprzez sprawdzanie i stałe podnoszenie jakości użytkowych psów znajdujących się w rękach nie tylko myśliwych.

 2. Organizatorem i gospodarzem prób polowych jest Polski Związek Łowiecki reprezentowany przez oddziały regionalne - ZO PZŁ, na terenie których próby będą przeprowadzane. W próbach polowych udział mogą brać wyłącznie psy zarejestrowane w Polskim Związku Kynologicznym oraz w analogicznych organizacjach zagranicznych zrzeszonych w FCI, natomiast właściciele i przewodnicy nie mogą być zawieszeni lub wykluczeni ze Związku Kynologicznego oraz mają opłaconą składkę.

 3. W próbach polowych udział biorą młode psy w wieku od 9 - 24 miesięcy. Każdy pies biorący udział w próbach polowych powinien posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie i powinien być zdrowy w dobrej kondycji. Podczas całego czasu trwania imprezy nie wolno prowadzić psów na kolczatkach lub obrożach zaciągających się. Nie wolno używać obroży elektrycznych ani ich atrap. Wykluczeni z imprezy mogą zostać przewodnicy karcący lub brutalnie traktujący swoje lub cudze psy.

 4. Próby polowe tradycyjnie odbywają się głównie wiosną. Do prób w zasadzie nie przygotowuje się specjalnie psów, jednak warto jest we własnym zakresie wcześniej zapoznać się z regulaminem prób polowych, oraz wcześniej oswoić psa i siebie z zadaniami, które trzeba będzie wykonać, oraz zapoznać się z warunkami, w jakich trzeba będzie te zadania wykonać.

 5. Oceny pracy psów na próbach i konkursach dokonuje komisja składająca się z sędziów zarejestrowanych w Kolegium Sędziów ZK w Polsce lub sędziów zagranicznych organizacji kynologicznych zrzeszonych w FCI. Komisja sędziowska przyznaje dyplomy I, II i III stopnia, w zależności od ilości uzyskanych punktów i dodatkowych kryteriów, które zmieniają się w zależności od konkursu. Jeśli dwa psy uzyskają identyczną punktację, wyższą lokatę uzyskuje pies młodszy. Według regulaminu podczas jednych zawodów pies nie może dwukrotnie przystępować do tej samej konkurencji, aby poprawić otrzymaną ocenę.

 6. Oceny stawia każdy sędzia oddzielnie, a po zakończeniu pracy w danej konkurencji członkowie komisji ustalają wspólnie ostateczną notę, którą wpisuje się do karty oceny pracy oraz podaje do wiadomości zainteresowanych, w szczególności przewodników psów, wskazując błędy popełnione zarówno przez psa, jak i jego przewodnika.

 7. Przewodnicy mogą zgłaszać pisemne reklamacje sędziemu głównemu imprezy wyłącznie w przypadkach niedotrzymania wymogów regulaminowych. Jego decyzje są ostateczne.

 8. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada jego właściciel.

 9. Przewodnik ma prawo wycofać psa z dalszego udziału w próbach czy konkursach pracy psów myśliwskich na każdym ich etapie, jednak nie wtedy, gdy psu grozi niekorzystna ocena, dyskwalifikacja czy regulaminowa kara.

 10. Przed przystąpieniem do prób pracy wszystkie psy muszą być poddane próbie reakcji na strzał. Psów reagujących wyraźnie lękliwie na strzał nie dopuszcza się do prób.

           

 11. Kolejnym etapem, który musi pies wykonać jest próba wody. Wyżeł musi wejść na komendę do wody i przepłynąć ok. 5 m. Każda dodatkowa pomoc w formie rzuconego kamyka, czy innego aportu oraz wejście z psem do wody to utrata punktów.

     

 12. Praca w suchym polu. Podczas prób polowych sędziowie oceniają cechy wrodzone wyżła, takie jak: wiatr, wystawianie, sposób szukania i pasję oraz szybkość i styl pracy. Wyżeł powinien okładać pole zygzakiem, błędem jest zachodzenie za plecy przewodnika oraz trzymanie się nogi przewodnika lub zbyt bliskie chody.

        

 13. Konkurencje oceniane są w skali od 0 do 4 punktów.

 14. Należy przed przystąpieniem do prób polowych jak też innych konkursów zapoznać się z regulaminem przeprowadzania i uczestniczenia w tego typu imprezach myśliwskich. 

 Joanna i Tomasz Brygier

lutinka@gmail.com
tel. 604-542-627

tomasz-brygier@wp.pl
tel. 0 608-083-511

95-039 Sokolniki - Las, ul. Łódzka 5
© Theogonia Black. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Flat Face Studio.