Niemcy - konkursy organizowane przez DKV-derby
Derby - to wiosenny konkurs dla młodych wyżłów. Służy on przede wszystkim ocenie naturalnych skło0nności i instynktów do pracy, lecz także oceniana jest wartość hodowlana rodziców psa. Do konkursu przystępują młode psy, zarejestrowane w niemieckim Zuchtbuch (Księga hodowlana DK) lub innym rejestrze, aprobowanym przez FCI. Maksymalny wiek psa startującego w Derbach to 15 miesięcy, jeśli jednak na konkurs zostaną zgłoszone nieco starsze psy, grupowane są razem i osobno oceniane. Do konkursu dopuszczane są także psy innych ras, warunkiem jest je3dnak posiadanie rodowodu organizacji akceptowanej przez FCI.

ZASADY KONKURSU:
Każdy pies oceniany jest indywidualnie w następujących kategoriach:

. Nos tzn "wiatr"
. Szukanie
. Wystawianie
. Posłuszeństwo
. Chęć do pracy
. Współpraca z przewodnikiem

Główny nacisk przy ocenianiu kładzie się na ocenę wiatru (Nosa). Ocena ta wymaga od sędziego doświadczenia i wiedzy, w celu właściwego oceniania psa w okolicznościach takich jak: rodzaj roślinności, czy siły wiejącego wiatru. Psy nachylają się do wiatru, na krótko oznaczając cel lub też szybko odnajdują cel - ptaka i wystawiają go z daleka i ze zdecydowaniem. Pozycja głowy - horyzontalna lepiej niż pionowa określa lepszy sposób wykorzystania nosa.

Okładanie pola powinno być energiczne, systematyczne, z jednakową prędkością, nigdy ze zmienna prędkością bez określonego celu, niekonsekwentnie. Co należy podkreślić - sposób szukania powinien być podkreślony poprzez korzystanie z nosa oraz chęci odnalezienia celu. Sposób okładania będzie oceniane pod kątem dopasowania tempa pracy do terenu oraz siły wiatru. Sposób okładania pozwala także ocenić charakter o osobowość psa.

Wystawianie: pies powinien zaznaczyć gniazdo ptaków łownych poprzez stójkę lub pozycję leżącą. Krótkie wskazywanie oraz proste stójki uznawane jest za wadę. Powtarzające się puste stójki oraz krótkie stójki uznawane powinny być także za błąd!. Pogoń za ptakiem uciekającym, nie jest oceniana jako błąd w Derby. Dopuszczalne do oceny jest także wystawianie zwierząt futerkowych, w sytuacji niedostatecznej ilości ptaków łownych.

Współpraca z właścicielem (prowadzącym) określana jest przez dowolne wykorzystywanie poleceń przez psa, wydawanych przez menera (prowadzącego)

Chęć do pracy i posłuszeństwo. Pasja do pracy psa i jego posłuszeństwo powinno być oceniane podczas trwania pracy tego psa. Posłuszeństwo w przeciwieństwie do współpracy jest efektem szkolenia i polega na wykonywaniu żądanych poleceń. W przypadku tego konkursu, posłuszeństwo oznacza reagowanie na polecenia gwizdkiem i powracanie do przewodnika.

Chęć do pracy polega na ocenie ambicji i pasji, z jaką pies przystępuje do zadania.

Reakcja na strzały: w celu ustalenia wrażliwości psa na strzały, należy podczas pracy psa oddać dwa strzały, w czasowej odległości od siebie 20 sekund.

Jako błędy uznawane jest:
. Unikanie wystawiania
. Wielokrotne puste stójki
. Powtarzające się długie pogonienie za zwierzyną

Śledzenie królika - jeśli pies podąży za śladem królika, jego praca zostaje nagrodzona (gwiazdką Andreasa - Andreas Star - Andreas Stern). Wynik ten nie wpływa na ogólną ocenę.
Psy nagradzane są dyplomami I i II lub III stopnia.
Oto minimalne wymagania dla otrzymania dyplomu w każdej kategorii.

IIIIII
NOS432
SZUKANIE432
WYSTAWIANIE432
WSPÓŁPRACA332


Psy, które pomyślnie zdołają przejść Derby w ich pierwszym roku życia, otrzymują dopisywaną do kategorii dyplomu.


 

 Joanna i Tomasz Brygier

lutinka@gmail.com
tel. 604-542-627

tomasz-brygier@wp.pl
tel. 0 608-083-511

95-039 Sokolniki - Las, ul. Łódzka 5
© Theogonia Black. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Flat Face Studio.